Slåss mot Airbnb med skyløsning

Hamburg-based RIMC Hotels & Resorts implements d2o's Productivity Management tool PMI in 16 of its hotels

Written by Eric Cevey

After working over 20 years in the hotel industry, and loving every second of it, I have gathered experience from all levels within a hotel organisation, starting at Front Office and working through every department up to General Manager.

December 1, 2017

December 1, 2017

PMI+-ERFARINGENE EVALUERES: Fra venstre Trine Marsdal fra Nordic Choice Hotel, Hoang N. Nguyen fra d2o, Lina Krohn og Erik Retvedt fra Nordic Choice Hotel, Anders Hernes fra Profitbase og Cicilie Aalberg fra Nordic Choice Hotel. (Foto: d2o)

 

Slåss mot Airbnb med skyløsning

Choice-hotellkjeden tar nå i bruk en norsk skyløsning som skal gjøre hotelldirektørene bedre rustet til å konkurrere – både mot andre hoteller og Airbnb.

Det norske it-selskapet Deadline2online AS hevder at deres skybaserte styringssystem, Performance Management Intelligence, forkortet PMI+, er i ferd med å gi konkurransefordeler til hoteller og kjeder som tar i bruk løsningen. Nå har selskapet sikret seg Choice-hotellkjeden som kunde.

Raskere beslutninger

Konkurransen øker kraftig i hotellbransjen. Digitalisering bidrar til å skjerpe konkurransen hotellene seg imellom, noe som fremtvinger raskere beslutningsprosesser. Reiselivet er blitt mer fleksibelt og etterspørselen etter hotellrom mer uforutsigbar. Utenfra presser delingsøkonomien seg på med tjenester som Airbnb, som i fjor utgjorde 22 prosent av Oslos overnattingskapasitet.

Treffsikkerheten i prognosene er avgjørende for hotellenes økonomi, fordi dette har så stor innflytelse på om hotellene greier å beregne bemanningen riktig rundt for eksempel renhold og å bestille riktig mengde mat og drikke.

Fra Excel til skyløsning

Choice-hotellkjeden har nå besluttet å vrake sitt egenutviklede it-system, som er server-basert, til fordel for det skybaserte PMI+, som også brukes av en del av konkurrentene.

Tidligere var planleggingsarbeidet ved Choice-hotellene i stor grad en omstendelig manuell prosess i Excel og ga gjerne uoversiktlige rapporter til hotelldirektørene og kjedeledelsen mot slutten av uka eller til og med bare i slutten av måneden. Dette var ofte for sent til å gi et treffsikkert grunnlag for innkjøp og planlegging.

Informasjonen i PMI+ presenteres derimot ikke i kjedelige rapporter, men fremvises grafisk på et dashbord, og er tilgjengelig på dag-til-dag-basis.

Løsningen er nå tatt i bruk av 1.200 Choicee-ledere fordelt på 150 driftshoteller.

Produktiviteten går opp

Vi ser allerede en forbedring i produktiviteten, og nylig viste en intern undersøkelse at mer enn 80 prosent av hotelldirektørene mener PMI+ hjelper dem, eller vil hjelpe dem til å forbedre egen bunnlinje, sier Sara Björklund, prosjekteier hos Nordic Choice Hotels.

Det er altså det norske – og etter hvert globale – selskapet Deadline2online, forkortet d2o, som står bak hotelldatasystemet i samarbeidet med selskapet Profitbase.

Deadline2online ble etablert i Oslo i år 2000, og løsningen som selskapet har utviklet, brukes i dag av over 4.000 hotelldirektører i rundt 400 hoteller verden over.

Foruten Choice-kjeden står en rekke andre hotell- og serveringssteder i Norge på kundelisten, blant dem Radisson Blu, Scandic og Thon Hotels.

Samarbeidspartneren Profitbase AS er også et norsk it-selskap som har arbeidet lenge med å utvikle konsernløsninger for informasjonsstyring.

Visuelle data

Et av stikkordene for PMI+-systemet er visuell presentasjon av data. Skjermdumper fra løsningen vitner om en mye mer oversiktlig og tiltalende visning av dataene enn de gamle Excel-visningene.

– Den enkelte hotelldirektør og kjedeledelsen får unik innsikt i hvordan man ligger an i dagssituasjonen og prognosene fremover, både i forhold til egen virksomhet og de øvrige hotellene i kjeden. Når disse tallene blir tilgjengelige på dag-til-dag-basis, bidrar det til økt engasjement og konkurranse mellom hotellene, hevder Hoang N. Nguyen, en av lederne for Deadline2online.

Airbnb-konkurransen

Hotellene som har valgt løsningen, sier de også har hatt den økende konkurransen fra delingsøkonomien i tankene. Det er riktignok vanskelig å si hvor stor den reelle konkurransen fra aktører som Airbnb er. En masteroppgave fra Norges Handelshøyskole fra 2016 viser imidlertid at konkurransen trolig er betydelig, ifølge d2o. Bare i Oslo fantes det da nærmere 4.000 Airbnb-verter, noe som utgjorde 22 prosent av Oslos overnattingskapasitet.

Masteroppgaven konkluderte med at Oslo-hotellenes omsetning i 2016 ville ha vært 132 millioner kroner høyere dersom man slapp konkurransen fra Airbnb.

Hotellnæringen i USA har tidligere gitt uttrykk for at den ikke anser Airbnb som noen alvorlig trussel mot næringen, men ifølge New York Times snudde bransjen i fjor og begynte å samarbeide om tiltak mot Airbnb. Noe av resultatet har vært føderal granskning og innskjerping av reglene mot ulovlig utleie i byer som New York.

I Norge tas nå altså skyløsninger i bruk som ett av kampmidlene.

Share this article!

You may also like…

0 Comments